Din webbläsare har försökt att få kontakt med en Internetsida som används för distribution av barnpornografiskt material, vilket är straffbart enligt svensk lag.

16 Kap 10a§ Brottsbalken.

Om du är domänägare och har invändningar om en blockerad Internetsida klicka här.

Om du har invändningar mot att Internetsidan är blockerad kan du kontakta Rikskriminalpolisens Grupp mot Sexuella Övergrepp mot barn och Barnpornografi på itbrott.desk.rkp@polisen.se

För mer information besök www.polisen.se

Tipsa polisen om sexuella övergrepp mot barn!

www.polisen.se/tips

Rikskriminalpolisen och Internetleverantörernas samarbetsprojekt mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet.


Är du orolig för, eller har du tappat kontroll över din sexualitet? Känner du oro för tankar och handlingar eller är rädd att göra dig själv eller andra illa? Hos PrevenTell, hjälplinjen vid oönskad sexualitet, får du möjlighet att anonymt tala med en professionell person med stor erfarenhet av liknade frågor.

Vårt mål är att du ska få hjälp och behandling i tid. Bakom PrevenTell står Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Välkommen in på www.preventell.se för mer information eller ring.