Stoppsidan logotyp

Din webbläsare har försökt att få kontakt med en internetsida som används för distribution av barnpornografiskt material.

Att sprida övergreppsmaterial är straffbart enligt svensk lag -  BrB 16 Kap 10a§ .


Om du har invändningar mot att Internetsidan är blockerad kan du kontakta Nationellt it-brottscentrum på Polisens Nationella operativa avdelning  itbrott.desk.noa@polisen.se


Om du är domänägare och har invändningar om en blockerad Internetsida klicka  här!


För mer information besök  www.polisen.se

Tipsa polisen om sexuella övergrepp mot barn!


www.polisen.se/tips


Polisens och Internetleverantörernas samarbetsprojekt mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Hos Preventell får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver.


Bakom PrevenTell står ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Välkommen in på  www.preventell.se för mer information eller ring
020-66 77 88

Polisens logotyp
Preventells logotyp
Preventells telefonnummer - 020-66 77 88
Karolinska Universitetssjukhusets logotyp